Privacybeleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Dit privacybeleid omschrijft hoe we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken volgens de geldende wetten, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit privacybeleid geldt voor alle persoonsgegevens die we verwerken en opslaan als u bij ons deelneemt aan een willekeurige coaching of training. Of wanneer u op een andere manier van onze diensten of contact met ons hebt.

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Contactgegevens (telefoonnr. & emailadres)

Geboortedatum & geslacht

Medische en conditionele bijzonderheden

Betaalgegevens (bankrekeningnummer)

Contactgegevens  ICE in geval van nood

Schriftelijke communicatie tussen u en Rotsorg

WAAROM ROTSORG GEGEVENS NODIG HEEFT

Rotsorg verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan Rotsorg uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening. De door u verstrekte persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. We bewaren en gebruiken uw gegevens voor het voeren van een administratie en het naleven van de wettelijke en fiscale verplichtingen.

HOE LANG ROTSORG GEGEVENS BEWAART

Rotsorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij er op wettelijke gronden een langere termijn van toepassing is.

DELEN MET DERDEN

Rotsorg verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, óf om te voldoen aan een wettelijke of fiscale verplichting.