Privacybeleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Dit privacybeleid beschrijft hoe wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met de geldende wetten, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken en opslaan wanneer u deelneemt aan een van onze coaching- of trainingsactiviteiten, of wanneer u op een andere manier gebruikmaakt van onze diensten of contact met ons opneemt.

WAAROM ROTSORG GEGEVENS NODIG HEEFT

Rotsorg verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk contact met u op te kunnen nemen wanneer u daarom verzoekt. Daarnaast kan Rotsorg uw persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, veelal bestaande uit juridische dienstverlening. De door u verstrekte persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. We bewaren en gebruiken uw gegevens voor administratieve doeleinden en om te voldoen aan wettelijke en fiscale verplichtingen.

HOE LANG ROTSORG GEGEVENS BEWAART

Rotsorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij er op wettelijke gronden een langere bewaartermijn van toepassing is.

DELEN MET DERDEN

Rotsorg verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke of fiscale verplichting.