Faalangst | Intensief

Prestatie naar motivatie

Faalangst kun je zien als te ver doorgeslagen motivatie, die een negatieve uitwerking krijgt.

Aan de klimsport hangen we veel op. We hebben vaak de neiging om aan onze prestaties een gevoel van waarde te ontlenen, zoals dat bijvoorbeeld ook kan gelden voor onze sociaal maatschappelijke positie.
Die drang om te presteren kan een goeie drijfveer voor groei. Maar soms gaat prestatiedruk juist verlammend werken, waardoor het je in je klimmen gaat belemmeren.  

Wat was de reden dat je ooit bent gaan klimmen? Hoe ervaarde je het, toen het nog nieuw was en je geen verwachtingen had? Werd je hoofd stil? Ging je volledig op in de ervaring?
Is dat nog steeds het geval? Of wordt je klimmen in de praktijk meer beheerst door de focus op slagen en falen?

Tijdens onze mentale coaching werken we eraan meer zicht te krijgen op angst en haar onderliggende patronen. We leren manieren om onze aandacht te verleggen. Om zodoende weer meer op te kunnen gaan in de beleving en het pure plezier van de klimsport.

In dit 5-weekse coachingsprogramma gaan we in tweetallen dieper in op het reguleren van faalangst.
Voor dit gevoelige thema zijn veiligheid en privacy belangrijke sleutelbegrippen.
Gezamenlijk proberen we zicht te krijgen op onderliggende patronen en bieden handvatten om te leren je focus te verleggen. Denk hierbij aan onderwerpen als procesdenken, groeimindset, intrinsieke motivatie, zelfbekrachtiging, comfortzone, accepteren en loslaten.

Je bent in het bezit van hun NKBV-certificaat Indoor Voorklimmen (of hebt vergelijkbare ervaring).

Je klimt langer dan een jaar en stapt toprope comfortabel 6a in.

Je hebt omgaan met faalangst | LEVEL 1 gedaan

Winter 2019.

Op dit moment uitsluitend te boeken op aanvraag

De totaalkosten voor deze vijfdelige coachingsserie bedragen €290,- per persoon, exclusief entree van de klimhal.
Dit bedrag dien je te voldoen voorafgaand aan de eerste les van de cursus.

NB. Bij afmelding voor 1 of meer lessen vindt geen geldelijke restitutie plaats. 

– Aantal deelnemers: 2
– Je dient zelf zorg te dragen voor een klimtouw en setjes, voor gebruik tijdens de coachings.
– Al je klimmaterialen (gordel, touw, hardware) dienen te voldoen aan UUIA-voorschriften
– Voor vragen of overige informatie, stuur gerust een mailtje.